Prezentare proiect

 

Activităţile prevăzute în proiect vor avea ca rezultat realizarea (organizarea şi dotarea) a patru  laboratoare in compunerea noului Centru Regional de Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile:

(I)    Laboratorul de Expertizare Tehnică a Instalaţiilor Termoenergetice pe cărbune este conceput a fi un laborator de expertiză, dotat corespunzător cu echipamente analitice şi experimentale, pentru a permite abordarea multidisciplinară a problematicilor propuse asigurând totodată implementarea legislaţiei specifice a UE, transpusă în legislaţia naţională.

Noutatea proiectului constă în realizarea unui laborator mobil în baza unor cercetări interdisciplinare inclusiv în domeniul poluării electromagnetice de expertizare tehnică a instalaţiilor termoenergetice specifice blocurilor energetice pe cărbune şi nu numai, începând cu generatoarele electrice sincrone, turbinele de abur de mare putere, cazanele de abur.

Prin intermediul facilităţilor create prin proiectul propus colaborarea cu specialiştii din mediul universitar ar putea duce la o optimizare a resurselor destinate automatizării, prin furnizarea de soluţii imediate in urma analizei şi modelarii proceselor vizate. În acest sens, se pot implementa rezultatele unei cercetări reuşite la toate uzinele deţinute de grupul francez.

(II)   Laboratorul de Modelare, Simulare şi Management a Proceselor din Industria energetică urmăreşte modelarea matematică a proceselor industriale şi implementarea unor algoritmi optimi de conducere a acestora în cadrul Catedrei de Automatică şi Informatică. Procesele industriale vizate sunt specifice activităţilor complexe şi diversificate din Jud. Gorj, din Complexul  Energetic Oltenia. Prin achiziţionarea noilor echipamente (osciloscoape, analizor de reţea, multimetru digital, generator de semnal, analizor de spectru, aparate moderne de testare si diagnosticare,  reductoare de tensiune/presiune/nivel/debit, etc) şi softuri specifice, laboratorul se va implica în modelarea şi rezolvarea anumitor procese industriale, cu multe mărimi de intrare şi cu multe variabile.

Prin dotarea acestui laborator se urmăreşte dezvoltarea activităţii de cercetare în cadrul Facultăţii de Inginerie, prin upgradarea tehnicii de calcul şi a aparaturii de cercetare experimentală, în scopul susţinerii domeniilor de cercetare ştiinţifică în care Facultatea de Inginerie are competenţă.

(III)   Laboratorul de Cercetare Aplicativă pentru Energii Regenerabile va oferi posibilitatea alegerii şi pregătirii pentru instalare a echipamentelor/modulelor fotovoltaice pe acoperişul clădirii Centrului de Cercetare RESENERG al Facultăţii de Inginerie, pe o suprafaţă de cca. 100 mp.

Achiziţionarea echipamentelor adecvate producerii energiei fotovoltaice reprezintă o provocare pentru noul laborator creat în cadrul Facultăţii de Inginerie, prin caracterul „state of the art” al cercetărilor prin producerea de “energia verde” în beneficiul UCB.

(IV)          Laboratorul de Cercetare a Impactului Sectorului Energetic asupra Factorilor de Mediu reprezintă o componentă indispensabilă a noului centru deoarece el închide ciclul cercetărilor din domeniul energetic cu o componenta majoră, ca impact şi desfăşurare. Dacă celelalte laboratoare determină parametri unor echipamente, procese în timp real, efectul industriei energetice şi miniere asupra mediului dar mai ales, măsurile de refacere pot fi cuantificate în intervale de timp mult mai mari (luni, ani).

Indicatorii de rezultat precum şi cei de realizare ai proiectului sunt:

 • Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului, 1
 • Laboratoare CD nou create prin proiect, 3
 • Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect, 3
 • Suprafaţă panouri fotovoltaice (metri pătraţi), 100
 • Total echipamente  CD achiziţionate pe proiect, 290
 • Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura 1-2
 • Proiecte naţionale în care va fi implicată infrastructura, 6
 • Contracte cu operatori industriali  în care va fi implicată infrastructura, 4-5
 • Brevete, 2

Activităţile proiectului presupun:

 • Achiziţia de mijloace fixe sau obiecte de inventar (dotari):
 1. echipamente IT si pentru comunicaţii: Calculatoare personale tip laptop, Calculatoare, Multifunctionale (printer, scanner, fax, copiator), Surse de alimentare neintrerupta de energie (UPS), Surse de alimentare programabilă, Statie grafica, Sistem  traducere, Table interactive, Ecrane cu plasma, Camere video, Aparate foto digitale, Videoproiectoare.
 2. instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare
 3. mobilier de laborator si dotari specific unei săli de conferinta.

Achizitia de active fixe necorporale:

 1. Software calcul numeric şi reprezentări grafice în domeniul ştiinţei şi ingineriei
 2. Software  integrat pentru aplicaţii de măsură şi control pe baza principiului instrumentaţiei virtuale
 3. Software pentru simularea comportarii cladirilor ce utilizeaza energii regenerabile
 4. Software pentru analiza schimbului de caldura in captatoarele solare si in schimbatoarele de caldura
 5. Software pentru dispersia poluantilor

Management de proiect, consultanţă şi expertiză, activitati administrative aferente proiectului, informare şi publicitate precum, asistenţă tehnică, activităţi ce vor avea ca rezultat implementarea proiectului în concordanta cu activităţile programate, cu utilizarea corespunzătoare a resurselor şi cu o bună informare a publicului, în general, a potenţialilor beneficiari, în special şi materializarea integrală a noului Centru Regional de Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile.

RESENERG

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Contract 428/21.12.2012

cod SMIS – CSNR 895/13843

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE DURABILE – RESENERG

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

1.png9.png3.png8.png2.png6.png
Luna aceasta4071
Total193826

Informatii vizitator

 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Acum vizioneaza

5
Online

Miercuri, 23 Mai 2018 17:26