Obiective

Obiective

Obiectivul general constă în crearea unui Centru Regional de Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile, în cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu (UCB) – Facultatea de Inginerie. Diversificarea activităţii de cercetare a Facultăţii de Inginerie în domeniul tehnologiilor energetice durabile se bazează pe modernizarea şi crearea de noi laboratoare prin dotarea acestora cu echipamente performante – achiziţionarea de aparatură, echipamente de testare si diagnosticare, tehnică de calcul şi software specializat, adecvate exigenţelor unei cercetări de vârf.

Prin aceasta se urmăreşte crearea unor condiţii optime de desfãşurare a activitãţii de cercetare, care va conduce la creşterea vizibilităţii şi competitivităţii cercetării româneşti din regiunea S-V Oltenia în activităţile specifice aferente industriei energetice, inclusiv minieră – componente cu impact major asupra mediului şi calităţii vieţii din Jud. Gorj.

Proiectul vizează următoarele obiective specifice:

-       Dezvoltarea infrastructurii UCB – Facultatea de Inginerie, în vederea promovării calităţii în industria energetică şi evaluarea impactului acesteia;

-       Dezvoltarea capacităţii de cercetare în vederea eficientizării proceselor actuale desfăşurate în industria energetică bazată pe arderea combustibililor fosili (cărbuni), promovarea producerii de energie regenerabilă cât şi managementul resurselor şi reconstrucţia ecologică; 

-       Creşterea nivelului de abordare a cercetărilor propuse în manieră integrată, interdisciplinară privind diagnosticarea  termică şi a poluării electromagnetice, modelarea şi managementul proceselor din industria energetică, a utilizării combustibililor neconvenţionali, cât şi evaluarea impactului datorat acesteia asupra mediului prin monitorizarea evoluţiei ecosistemelor naturale sau/şi antropice, managementul resurselor solului;

-          Extinderea ariilor tematice în cercetare şi educaţie şi a cooperarii interdisciplinare între Centrul Regional de Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile şi alte centre din ţară şi UE ;

-          Extinderea serviciilor ştiintifice acordate întreprinderilor, inclusiv în domeniul măsurătorilor, testărilor, încercărilor şi certificărilor, prin aplicarea metodelor moderne acreditate de investigare, de mare sensibilitate şi interpretare a rezultatelor;

-          Extinderea cercetărilor cu aplicabilitate imediată în domenii conexe din regiunea S-V Oltenia;

-          Atragerea în echipa C-D a cercetătorilor tineri cu înaltă calificare (masteranzi, doctoranzi), precum şi a femeilor cercetător, prin punerea la dispoziţie a unei baze materiale şi condiţii de lucru adecvate dezvoltării unui sistem de colaborare cercetare – industrie, ca potenţial POL de EXCELENŢĂ pentru un domeniu de mare interes economic al regiunii S-V Oltenia: Energie-Mediu;

-          Crearea condiţiilor favorabile pentru tineri cercetători (studenţi, absolvenţi) prin şansa oferită acestora de a-şi pregăti propriile lucrări de diplomă şi teze de doctorat cu rezultate reprezentative şi cu un nivel ştiinţific ridicat, prin utilizarea noilor echipamente;

-          Organizarea de cursuri de specializare în domeniul “tehnologiilor energetice durabile” pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Proiectul se încadrează în categoria proiectelor de modernizare a unei infrastructuri universitare existente prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente în cadrul universităţilor publice, care abordează un domeniu de activitate cu un specific local accentuat, într-o industrie locală marcată de 2 domenii cu rol decisiv în dezvoltarea durabilă a regiunii S-V Oltenia – energie, minerit – care deschide noi direcţii de cercetare în domeniul eficienţei energetice, cu efecte asupra protecţiei mediului şi siguranţei cetăţenilor.

RESENERG

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Contract 428/21.12.2012

cod SMIS – CSNR 895/13843

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE DURABILE – RESENERG

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

1.png9.png3.png8.png2.png6.png
Luna aceasta4071
Total193826

Informatii vizitator

  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Acum vizioneaza

5
Online

Miercuri, 23 Mai 2018 17:27