Prezentare laboratoare

LABORATOR DE EXPERTIZARE TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR ENERGETICE

Este conceput a fi un laborator de expertiză dotat corespunzător cu echipamente de testare și diagnosticare, pentru a permite abordarea multidisciplinară a problematicilor propuse asigurând totodată implementarea legislaţiei specifice a UE, transpusă în legislaţia naţională.
Noutatea proiectului constă în realizarea unui laborator mobil (autolaborator) care să permită efectuare unor măsurători și teste complexe în vederea expertizării tehnice a instalaţiilor energetice specifice aferente blocurilor energetice pe cărbune, începând cu generatoarele electrice sincrone, turbinele de abur de mare putere, cazanele de abur dar și măsurători complexe pe liniile electrice de transport și distribuție a energiei electrice.
Echipamente din dotarea laboratorului: antenă biconică, antenă cu perioadă logaritmică, set de probe pentru câmp apropiat, filtru pentru semnale tranzitorii, analizor de spectru EMC portabil, cameră UV pentru detectarea descărcărilor la liniile de înaltă tensiune (echipament profesional portabil pentru vizualizarea fenomenului CORONA), Cameră de termoviziune pentru cercetare/automatizare/ OEM, Analizor de reţea trifazată portabil, Sonde și Software aferent Metrawatt – model Mavowatt 70,

Ce îşi propune echipa de cercetători:
•    Elaborarea de tehnologii de creştere a eficienţei energetice prin monitorizarea şi optimizarea procesului de producere a energiei produsă din surse convenţionale, în special a parametrilor instalaţiilor termoenergetice de mare capacitate;
•    Realizarea unor sisteme de monitorizare şi control a proceselor, inclusiv prin depistarea pierderilor de căldură folosind camerele în infraroşu pentru creşterea siguranţei în funcţionare a echipamentelor;
•    Dezvoltarea şi promovarea unor metode de mentenanţă predictivă în exploatarea echipamentelor energetice care să conducă la identificarea şi diminuarea pierderilor prin supraîncălzire;
•    Modernizarea instalaţiilor prin implementarea sistemelor de achiziţie şi control pentru procesele industriale specifice zonei Oltenia;
•    Limitarea fenomenului de autoaprindere a cărbunelui în depozitele de cărbune din bazinul minier al Olteniei utilizând detecţia prin termoviziune, şi  “hărţile termice”;
•    Reducerea poluării electromagnetice în domeniul 0...2,7 GHz pentru creşterea calităţii mediului şi sănătăţii populaţiei.
 

Analizor de spectru portabil Agilent, model N9340

Analizorul de spectru portabil este un instrument multifuncțional, proiectat atât pentru aplicații de laborator cât și de teren, pentru rețelele scalare și analiză spectrală, inclusiv măsurători de antenă și teste de compatibilitate electromagnetică. Analizorul de spectru portabil N9340 are dimensiuni reduse și este foarte ușor, cu un ecran color 6,5’’, rezoluție 640 x 480, luminos precum și cu un meniu ușor de utilizat.

Domenii și aplicații ale analizorului N9340 pentru testare pe teren:
 Spațiu aerian & Aparare: testare radio și radar, analiza interferențe, reparații pe teren
 Furnizori de servicii wireless: analiza interferență, reparații pe teren
 TV & Radiodifuziune: analiza interferență, verificare putere canal
 Autoritate de management al spectrului: monitorizare spectru

Caracteristici:
•    Aplicații: W-CDMA, CDMA, GSM, PDC, PHS, Wireless LAN, 802.11, semnale TV și sisteme Bluetooth
•    Domeniul de frecvența (-3dB): 100 kHz ... 3 GHz, rezoluția afișării frecvenței: 1 Hz
•    Domeniul afișării pe ecran: 1 … 10 dB/diviziune, afișare 10 diviziuni
•    Impedanța de intrare: 50   (conector N) atenuator de intrare: 0 … 51 dB (pasi de 1dB)
•    Generator de urmărire inclus
•    Funcții speciale: măsurare putere canal, clear/write, max/min hold, average, view, ocupare bandă (OBW), SEM (spectrum emission mask), xDSL, IBOC, ACP, preamplificator RF
•    Demodulare: AM, FM, ASK, FSK


Antenă biconică ROHDE & SCHWARZ MODEL HK116


•    Banda de frecvenţe: 20MHz .... 300 MHz
•    polarizaţie: liniară
•    impedanţă de intrare: 50Ω
•    putere de intrare admisă: 75W
•    conector: tip N
•    temperatura de operare: -40°C...+55°C
•    dimensiuni(WxHxL):530mm×720mm×1380mm
Antenă cu perioadă logaritmică ROHDE & SCHWARZ MODEL HL223

•    banda de frecvenţe: 200MHz...1300MHz
•    polarizaţie: liniară
•    impedanţă de intrare: 50Ω
•    VSWR: ≤ 2
•    putere de intrare admisă: 1500W
•    amplificare: > 6 dBi
•    conector: tip N
•    temperatura de operare: -40°C...+55°C
•    dimensiuni (WxHxL): 765mm×120 m× 710 mm

Set probe pentru câmp apropiat Hameg model HZ540    Sondă de câmp electric tip HZ 551
•    banda de frecvenţe: 1MHz...3GHz
•    sensibilitate: sondă omnidirecţională, sensibilă la modificările de câmp electric
•    impedanţă de ieşire: 50Ω
•    alimentare: 6Vdc / 80 mA independenta (alimentator)
 Sondă de câmp magnetic HZ 552
•    banda de frecvenţe: 30MHz...3GHz
•    sensibilitate: sondă direcţională, sensibilă la modificările de câmp magnetic
•    impedanţă de ieşire: 50Ω
•    alimentare: 6Vcc / 80 mA independenta (alimentator)
Sondă de înaltă impedanţă HZ 553
•    banda de frecvenţe: 1MHz...3GHz
•    sensibilitate: sondă direcţională, sensibilă la modificările de câmp magnetic
•    capacitate de intrare: < 2 pF II aprox. 250 kΩ
•    atenuare: 10:1...30:1
•    tensiune maximă de intrare: 10 Vvv
•    tensiunea maximă de la un conductor neizolat: 30V
•    alimentare: 6Vcc/ 80 mA independenta (alimentator)
Cameră de termoviziune InfraTec model VarioCAM hr inspect 165
Termoviziunea (termografia) reprezintă tehnica de măsurare a câmpului termic prin înregistrarea radiaţiilor infraroşii şi vizualizarea distribuţiei de temperatură pe suprafeţele observate. Termoviziunea este o metodă nedistructivă, care se realizează de la distanță, utilă pentru depistarea defectelor în timpul operării în aplicații industriale și militare, dar și în procesul de construcție și operare a unei clădiri, fără întreruperea procesului tehnologic.
 
Domenii de utilizare:

În domeniul construcțiilor:
    investigație rapidă și eficientă a stării izolației termice a clădirii
    depistarea defectelor de construcție
    verificarea etanșeității acoperișului clădirii și depistarea infiltrațiilor
    vizualizarea modului de funcționare a instalațiilor termice și a traseelor prin pereți și pardoseală
    corectitudinea executării și a montării tâmplăriilor la ferestre
    identificarea punților termice
    identificarea surselor de umezeală
    testarea instalaţiilor de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat
În termoenergetică:
    detectarea pierderii de agent termic
    detectarea blocajelor, a izolaţiilor deficitare şi a depunerilor de reziduuri la conducte şi rezervoare
    verificarea etanşeităţii vanelor
În electronică:
    depistarea zonelor de supraîncălzire a circuitelor
    testarea componentelor şi a contactelor
În domeniul electromecanic:
    depistarea supraîncălzirii bobinajelor cauzate de suprasarcină sau izolaţie defectuoasă, sau a altor elemente de circuit
    identificarea și prevenirea blocajelor sau a funcţionării greoaie la elementele subansamblelor rotative de tip lagăre, rulmenţi, axe, transmisii, cauzate de lubrifiere slabă, dezechilibrarea sistemelor în mişcare etc
•    Domeniu de măsurare: -40 ... +600°C
•    Sensibilitatea termica < 0,03°C / 50Hz
•    Detector: FPA microbolometru fără răcire, Spectru: 7.5...14μm
•    Măsurare temperatura: Spot (6), Arie(4), Izoterma, DeltaT
•    Rezoluţie detector: 320x240 pixeli fizici
•    Interfeţe control: PAL/NTSC-FBAS, S-Video, RS232, FireWire (IEEE 1394), WLAN
•    Focalizare termica manuala sau automata
•    Posibilitatea efectuării analizei termografice a imaginii in timp real


Cameră UV pentru detectarea descărcărilor la liniile de înaltă tensiune Ofil Systems – model UVollé-Vi
Camera portabilă UVollé pentru vizualizarea descărcărilor electrice CORONA la instalațiile electrice, permite vizualizarea și detecția descărcărilor tip CORONA și arc electric în orice condiții de iluminare, datorita unui filtru special, unic, de rejectie totala a radiației UV ce provine de la soare. Aceasta cameră poate fi utilizată la scanarea instalațiilor electrice de înaltă și medie tensiune, precum și a unei game foarte largi de echipamente electrice: motoare, izolatoare, generatoare, transformatoare etc. utilizate în mine și rafinării, zone industriale, centre de date, utilități, universități, institute de cercetare și multe altele. Camera UVollé poate oferi informații importante despre existența descărcărilor parțiale, reducând astfel costurile de mentenanță.
Caracterisici:
•    Cameră bispectrală: UV si vizibil
•    Rată de scanare: 50Hz timp real
•    Detecţie descărcare electrica: <3pC la 10m 50Hz
•    Expunere in vizibil: automata/manuala
•    Focalizare optica: min. 3m... infinit
•    Funcţie de analiză cantitativă pentru determinarea gravităţii defectului
•    Ieşire video: standard , filmare format  MPEG-4
•    Format captură imagine: JPEG, GIF, PNG, BMP etc
•    Temperatură de operare: -20... +55°C


Aparat pentru măsurarea prizelor de pământ Chauvin Arnoux – model ca 6472  utilizat pentru măsurători specifice ale instalațiilor de împământare


Metode de măsurare: cu ţăruşi, cu un cleşte şi doi ţăruşi, cu doi cleşti – fără ţăruşi, fără deconectare
Măsurare RE cu 3 / 4 poli 0.001...100K (precizie de bază 2%)
Măsurare selectivă  (cu un cleşte  = 52 mm şi doi ţăruşi) 0.001...100K
Măsurare fără ţăruşi  (cu doi cleşti  = 52 mm) 0.01...500
Măsurare rezistenţe  în c.c. cu 2 / 4 poli 0.001...100K
Măsurare rezistenţe  în c.a. (impedanţe) - 2 poli 0.001...100K  (frecvenţă selectabilă)
Măsurare rezistivitatea solului – 4 poli (ţăruşi), calcul automat 0.01...100K
Măsurarea potenţialului pământului  pentru a se depista modificările de potenţial în jurul sistemului de împământare 0.01mV…65V
Măsurare tensiune de interferenţă max. 60V
Măsurare curenţi cu cleşte 0.01mA...40A
Curent de test max. 200 mA pentru măsurare cu acurateţe ridicată
Tensiunea de test 16V / 32V selectabilă de utilizator
Memorie măsurători 512 locaţii
Software pentru configurare aparat, afisare si analiza a datelor, tiparire rapoarte
Aparat pentru analiza funcţională a întreruptoarelor de medie tensiune EuroSMC – model PME-500-TR
Asigură mentenanţa întreruptoarelor de medie tensiune putând realiza testele sincronismului la contact, controlul curentului prin bobină şi măsurarea rezistenţei contactului pe întrerupătoare, măsurarea rezistenţei de contact efectuându-se pe cei trei poli în acelaşi timp.

•    Echipament portabil cu afişaj digital extins alfa-numeric şi  afişare grafică, operare “touch-screen”
•    Număr contacte analizate 3 contacte măsurate simultan (măsurare nesimultaneităţi) 2 intrări auxiliare numerice isolate
•    Tensiuni debitate pentru comandă bobină întreruptor max. 250V c.a. / c.c., curent de vârf 50A
•    Măsurare timpi de acţionare: 0 ÷ 2000 ms (rezoluţie 0.1 ms, acurateţe ± 0.05%) , reprezentare grafică pe ecran şi înregistrare
•    Măsurare şi înregistrare simultană (închis şi deschis) curenţi în bobine: 0 ÷ 50 A c.c. (rezoluţie 100 mA, acurateţe 1%) şi reprezentare grafică pe ecran
•    Măsurare rezistenţe de contact: 0 ÷ 1000 Ω (la max. 10A c.c.), rezoluţie min. 0.1 μΩ
•    Imprimantă încorporată, memorie pentru stocarea a minim 50 teste
•    Acumulator  cu autonomie 10 ore.
Osciloscop numeric cu memorie LeCroy - model HDO 6104


•    Afişaj – min. 12.1” Wide TFT-LCD tip Touch-Screen cu rezoluţie 1280 x 800
•    4 canale de intrare analogice cu rezoluţie verticală 12 biţi (hardware), 15 biţi în mod enhanced prin software
•    Rată de eşantionare 2.5 GS/s, Banda de frecvenţă 1 GHz, timp de creştere 450 ps
•    16 canale digitale de intrare,  250 MHz, 1.25 GS/s, 50 Mpts/ch, TTL, ECL, CMOS (2.5V, 3.3V, 5V), PECL, LVDS sau definite de utilizator
•    Memorie – minim 50 Mpuncte / canal
•    Sistem de triggerare - Edge, Glitch, Width, Logic (Pattern), TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV–720p, 1080i, 1080p), Runt, Slew Rate, Interval (signal or Pattern), Dropout
•    Functii de măsură până la 8 parametri simultan:  amplitudine, Arie, Base (Low), Cycles, Delay, Delta Delay, Delta Period și Nivel, Delta Time și Nivel, Delta Time și Nivel pentru trigger, Durată, Duty, Edge și Nivel, Timp de cădere (90%–10%), Timp de cadere (80%–20%), Frecvenţă, Frecvenţă şi Nivel, Nivel şi X , Maxim,Medie, Minim, Overshoot+, Overshoot-, Peak-Peak, Perioadă, Periodă şi Nivel, Fază, Timp de creştere (10%–90%), Timp de creştere (20%–80%), RMS, Skew, Deviaţie Satndard, Timp şi Nivel, Top (High), Width+, Width-, X şi max, X şi min.
•    Funcţii matematice: Sumă, Diferenţă, Produst, Imparţire, Valoare Absolută, Corelaţie intre doua forme de undă, Interpolare, Derivaree, Anvelopă, Exponenţială  baza  e, Exponenţială  baza 10, Histogramă, Integrală, Interpolare (cubic, quadratic, sinx/x), Inversă, Logaritm baze e, Logaritm base 10, Rescalare scară masură şi unităţi, Radical, Sinx/x, Ridicare la putere, FFT până la 128 Mpts.
•    Funcţie WaveScan: funcţie avansată de căutare anomalii ȋn semnal
•    Trigger ȋn cascadă: Eveniment A, B, C, sau D: Edge, Glitch, Width, Window, Dropout,
•    Funcţie LabNotebook: funcţie de documentare şi generare raport. Această funcţie permite salvarea şi rechemerarea unui fişier activ care conţine toate informaţiile legate de forma de undă. Prin rechemare, forma de undă se comportă ca una live. Funcţia LabNotebook permite şi adnotarea (direct pe ecranul touch screen) cu diverse texte sau informaţii utile
•    Posibilitate de triggerare şi decodare pentru interfetele I2C, SPI, UART şi RS-232
•    Posibilitate de triggerare şi decodare pentru magistrala USB2.0
•    Posibilitate de analiza de putere utilizândsonde active de inalta inpedanta 1 GHz, Sonda de curent 30A


Aparat pentru măsurarea rigidităţii uleiului Seba KMT- model OTS 80 PB
 Este utilizat pentru determinarea rigidităţii dielectrice a lichidelor electroizolante ale echipamentelor de înaltă tensiune, aşa cum sunt uleiurile electroizolante utilizate în transformatoare, echipamente de comutaţie, alte echipamente electrice.

•    Echipament portabil cu control secvenţă de test automată
•    Tensiunea de încercare 0 ÷ 80 kVRMS
•    Rezoluţie / acurateţe tensiune: 0.1 kV ± 1% ± 2 digits
•    Programare secvenţe de test conform standardelor: IEC 60156-95, ASTM D 1816-04, ASTM D 877A-02, ASTM D 877B-02
•    Viteza max. de creştere a tensiunii 2 kV/s
•    Timp de conturnare înaltă tensiune 10 µs
•    Curentul de declanşare a releului de conturnare 1.2 ± 0.1A
•    Capacitatea vasului de probă  400 ml
•    Imprimantă încorporată cu lăţime hârtie 57.5 mm
•    Set electrozi sferici 12.7 mm şi ciupercă 36 mm, conform standardului IEC 60156-95 sau echivalent
•    Set electrozi cilindrici 25.4 mm şi ciupercă 36 mm, conform ASTM D 877 / 1816 sau echivalentAparat pentru verificarea instalaţiilor de joasă tensiune Chauvin Arnoux – model CA 6116

Domenii de utilizare:
    Testarea disjunctoarelor la curent de avarie nominal, tensiunea de atingere 90 ... 550 V, verificarea declanşării 0 ... 2000 ms,
    Testarea disjunctoarelor la curent de avarie crescător, tensiunea de atingere 90 ... 550 V, excursia de curent 0,5 IN ... 5 IN
    Testarea dispozitivelor de protecţie la supracurent:  rezistenţa de buclă 0.1 … 4000 , curentul de scurtcircuit0,1 A … 40 KA (pe 440V)
    Măsurarea rezistenţa prizei de pământ  0,1  ... 4 K (4 game) metoda clasică cu 3 / 4 fire si 2 / 3 electrozi (ţăruşi), metoda selectivă cu un cleşte şi 2 electrozi (fără deconectarea centurii de împământare) inclusiv cleşte de curent Φ = 52 mm
    Măsurarea rezistenţei de izolaţie 10K...2G,  tensiuni de test 50V…1000V (programabil)
    Măsurarea rezistenţelor mici 0 ... 400 k , continuitate cu buzzer
    Măsurare tensiuni 0...550V,  curenţi până la 200A
    Măsurare frecvenţe 0 / 15.3 … 500 Hz
    Test de curent / curenţi reziduali  10 ... 1000 mA
    Puteri (W / VA / VAR / cos φ) 0…110 kW / 330 kW (trifazic)
    Energie activă: Afişare simultană a undelor de curent şi tensiune – ecran graphic
    Functie analiză armonici
    Indicator de succesiune a fazelor 20...550V; 45...65Hz


Aparat pentru determinarea defectelor în cabluri model Seba KMT – model SURGEFLEX 15

Surgeflex 15 este un autonom, cu alimentare din baterie sau de la reţea, utilizat pentru încercarea şi localizarea defectelor pe cablurile energie şi semnalizare. În modul de alimentare de la baterie, autonomia este de maxim 4 ore de operare la capacitate maximă. Având tensiunea de încercare şi undă de şoc de 15 kV, poate fi utilizat pentru localizarea defectelor pe cablurile de medie şi joasă tensiune.
Defectele de pe cablurile de joasă tensiune pot fi localizate direct, fără tensiune înaltă, cu reflectometrul TELEFLEX SX.
Teleflex SX este operat cu ajutorul unui touchscreen dar şi cu butonul rotativ de selecţie. Interfaţa este prezentată pe un ecran strălucitor de 10.4”.
Teleflex SX este adaptat special pentru evenimentele rapide din timpul localizarii defectelor pe cablurile de energie. Operarea easyGO este redusă la ceea ce este important şi esenţial şi se desfăşoară in bună parte complet automat.
Funcţia ProRange permite adaptarea amplificării in funcţie de distanţă, afişand evenimentele din domeniul indepărtat, cu o amplitudine comparabilă cu a celor apropiate.
Teleflex SX poate fi integrat intr-un sistem prin interfaţa CAN sau ethernet, permiţand controlul de la distanţă ca de ex. in aplicaţii off shore sau ROV (vehicule operate de ladistanţă).
 Funcţii
•    ARMslide cu 15 refl ectograme la un impuls ARM
•    Tehnologie ProRange
•    Reflectometru cu două linii (TDR) cu afi şarea simultanaă color a pană la 6 refl ectograme
•    Reglarea automată şi afi şarea capătului cablului şi a poziţiei defectului
•    Rezoluţie ridicată prin rata de eşantionare de 400MHz
•    Compensare internă pentru afi şarea optimă a detaliilor in domeniul apropiat
•    Memorie mare de 2 GB pentru memorarea automată a tuturor datelor de măsură
•    Interfaţă USB pentru transfer de date la un stick USB sau imprimantă
•    Control distnat al SPG 40
•    Generare de rapoarte in format *.pdf
 
 
Teleflex SX permite următoarele operații:
•    Măsurarea reflexiei simetrică/ asimetrică
•    Măsurare diferenţială / comparativă
•    Măsurarea refl exiei pe două faze (TDR)
•    Suport optimizat pentru toate metodele de reflexie a arcului prin ΔU Trigger
•    ICE (metoda cuplării in curent)
•    IFL (localizarea defectelor intermitente)
•    DECAY metoda undei călătoare (cuplare tensiune)
•    Ardere ARM
•    Localizarea descărcărilor parţiale

Aparat de măsură a rezistenței de izolație CHAUVIN ARNOUX – model CA 6547

CA 6547 este o unitate portabilă ce funcționează cu baterie sau pe curent AC, amplasată într-o structură solidă. Acesta poate fi utilizat pentru a măsura: tensiuni, rezistență de izolațiie, capacități.
Funcționarea lui este controlată de un microprocesor pentru achiziționarea, procesarea, afișarea măsurătorilor, memorarea și imprimarea rezultatelor. Acestea oferă o gamă largă de avantaje, cum ar fi:
•    filtrarea digitală a măsurătorilor izolației,
•    măsurarea automată a curentului,
•    detectarea automată a prezenței în borne a unui curent de tip AC sau DC, înainte sau după măsurători, ceea ce inhibă sau oprește procesul în curs,
•    programarea datelor de intrare, pentru a declanșa alarme sonore,
•    cronometru pentru măsurători de verificare a timpului,
•    protejarea dispozitivului prin siguranță, cu detectarea siguranțelor arse,
•    protejarea utilizatorului prin descărcare automată a curentului înalt residual de pe echipamentul testat,
•    oprirea automată a dispozitivului pentru păstrarea îndelungată a bateriei
•    indicator al nivelului de încărcare al bateriei,
•    un ecran mare, luminat, tip LCD, cu o gamă largă de indicații ce sunt foarte ușor de citit pentru utilizator


Caracteristice tehnice

•    Afişaj multi-display digital (matrice LCD sau echivalent), 4 digiţi şi bară analogică cu iluminare afişaj
•    Rezistenţa de izolaţie 1K … 10T
•    Tensiuni  nominale - fixe: 500V / 1000V / 2500V / 5000V,  variabile: 40V...5100V
•    Curent de scurtcircuit max. 3 mA
•    Măsurare tensiuni 100mV...5100V c.a. / c.c. (4 game)
•    Blocare măsurători în caz de tensiune externă cu avertizare
•    Compensare câmp extern - programare coeficient specific înainte de test
•    Măsurare capacităţi 1nF...50μF
•    Măsurare curent scurgere 1pA … 3mA
•    Cronometru pentru Riz 0 ... 99:50 min. (setabil la min., cu indicaţie din sec. în sec.)
•    Raport absorbţie dielectric Rad = R1 min / R30 sec cu calcul automat
•    Indice de polarizaţie Ip = R10 min / R1 min cu calcul automat
•    Programare intervale de timp de test pentru Ip: Ipt = RT1 / RT2, T1, T2: 0... 99:50 min.
•    Test descărcare dielectric DD = I1 min / U x C  pentru verificarea uzurii cablurilor
•    Descărcare automată a obiectului testat cu avertizare
•    Memorie măsurători minim 10000 de măsurători
•    Software vizualizare măsurători, generare si printare rapoarte
•    Imprimantă serială


Analizor de spectru Hameg model HMS 3000


•    Afisaj: ecran color, 6.5’’, iesire DVI pentru monitor extern
•    Domeniul de frecventa (-3dB): 100 KHz…3 GHz
•    Eroare: < 1.5 dB (tipic 0.5 dB)
•    filtru video (VBW): 10 Hz…1 MHz
•    timp de vobulare: 20 ms…100s (Span = 0Hz) / 20 ms…1000s (Span > 0Hz)
•    Domeniul amplitudinii: -114 dBm … +20 dBm
•    domeniul afisarii pe ecran: -80 dBm…+20 dBm pasi de 1 dB
•    unde masurate / mod masurare: 2 (doua) / A-B sau B-A (unde A – unda de masurat si B – unda memorata)
•    Marker: 8 (functii: varf, urmatorul varf, minim, centru, marker pentru nivel de referinta)
•    scala: μV, mV, V, nW, μW, mW, W, dBm, dBμV, dBmV
•    impedanta de intrare: 50   (conector N)
•    Trigger: numeric, frecventa de referinta 10MHz, nivel esential (50Ω) 10 dBm
•    iesire pentru sonde: 6 Vcc, max. 100 mA (mufa Jack 2.5 mm)
•    Interfete: USB / RS – 232 inclusa, USB Stick, USB – printer, DVI pentru monitor extern

LABORATOR DE MODELARE, SIMULARE ȘI MANAGEMENT A PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ

 
Prin achiziţionarea noilor echipamente - osciloscoape, analizoare de reţea, multimetre digital, generatoare de semnal, analizoar de spectru, aparate moderne de testare si diagnosticare, senzori și traductoare de tensiune/presiune/nivel/debit şi softuri specifice, laboratorul se va implica în modelarea şi simularea anumitor procese industriale, cu multe mărimi de intrare şi cu multe variabile.
Ce îşi propune echipa de cercetători:
Utilizarea metodelor numerice de conducere a proceselor tehnologice pentru creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie;
Dezvoltarea de instrumente virtuale şi sisteme de monitorizare, diagnoză şi comandă în timp real a proceselor/sistemelor electro-energetice;
Dezvoltarea de sisteme de achiziţie, prelucrare numerică a semnalelor şi mentenanţă predictivă pentru controlul proceselor industriale care să prevină întreruperile şi staţionările neprevăzute ale utilajelor, pentru creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea echipamentelor tehnologice;
Elaborarea de modele matematice pentru optimizarea şi conducerea proceselor tehnologice din carierele de lignit şi complexele energetice;
Monitorizarea factorilor de risc antropici cu posibilitatea avertizării depăşirii limitelor admisibile în vederea realizării unor intervenţii rapide pentru a prevenii poluarea mediului înconjurător;     
    Dezvoltarea unor sisteme expert pentru creşterea gradului de securitate a muncii pentru personalul operant.Analizor de spectru, model BK PRECISION 2658A & antene
Aplicaţii: W-CDMA, CDMA, GSM, PDC, PHS, Wireless LAN, 802.11, semnale TV şi sisteme Bluetooth
Domeniul de frecvenţă (-3dB): 50 KHz ... 8.5 GHz
acurateţea frecvenţei centrale afişate: ± 100 KHz
generare de frecvenţă: TCXO - DDS (oscilator de înaltă stabilitate cu sinteză digitală)
Domeniul amplitudinii: -40 dBm ... +10 dBm
Domeniul afişării pe ecran 70dB / 10dB / 2dB (scalare 10 / 2 dB/div.)
impedanţa de intrare: 50 Ω sau 75 Ω selectabilă
atenuator de intrare: 0 ... 25 dB (paşi de 1dB)
acurateţe atenuator intrare: ± 0.6 dB
Funcţii speciale: măsurare putere canal, putere canal adiacent, bandă ocupată, câmp electric şi câmp magnetic, mediere (256 măsurători), max/min, 200 memorii, autoset (200 setări), DANL (displayed average noise level) -127 dBm, detectare vârf, mark (NORM, DELTA, Peak Search)   
ANTENE:
- Antenă 390 – 410 MHz pentru aplicaţii de frecvenţă joasă, Câştig +1dBi , VSWR ≤ 1.5, Dimensiuni 8.0φ×195mm
- Antenă 0.8 – 1 GHz pentru reţele PDC 800MHz sau GSM 900 MHz, Câştig +1dBi , VSWR ≤ 1.5, Dimensiuni 7.5φ×250mm
- Antenă 1.25 – 1.65 GHz pentru reţele PDC 1500MHz sau GSM 900 MHz ,Câştig +1dBi, VSWR ≤ 1.5, Dimensiuni 7.5φ×250mm
- Antenă 1.7 – 2.2 GHz pentru reţele PHS, W-CDMA şi GSM 1800 / 1900 MHz, Câştig +1dBi, VSWR ≤ 1.5, Dimensiuni 7.5φ×180mm
- Antenă 2.25 – 2.65 GHz pentru reţele LAN wireless sau Bluetooth (2.45 GHz), Câştig +1dBi, VSWR ≤ 1.5, Dimensiuni 7.5φ×180mm
- Antenă 4.7 – 6.2 GHz pentru aplicaţii de frecvenţă ȋnaltă (802.11a & GPS), Câştig +1dBi, VSWR ≤ 1.5, Dimensiuni 7.5φ×100mm

Osciloscop Portabil Metrix model OX 7204

•    Afişaj digital LCD-TFT color extins (115 x 86 mm), cu înalta rezoluţie (320 x 240), “touch-screen”  , posibilitate afişare 4 ferestre simultan
•    4 canale  izolate galvanic cu banda de frecventa 0 ... 200 MHz
•    Mod de operare CH1, CH2, CH3, CH4, DUAL, ADD, SUB, X-Y, FFT, THD, REC, putere calculata
•    Sensibilitate verticala 2.5 mV ... 200 V / div. (16 game), rezolutie verticala 12 biti
•    Rata de eşantionare 2.5GS/s (semnal real), 100 GS/s (semnal repetitiv)
•    Tensiune de intrare max. 600V Cat.III
•    Timp de baleere 1ns...200s/div., respectiv 100ms...200s/div. in mod ROLL (35 game)
•    Memorie 50000 puncte (50 KB) + memorie user 2 MB, cu organizare tip fisier Windows Moduri de achizitie eşantion, anvelopa, valoare medie, secvenţă, detectare vârf (captura glitch-uri 2 ns)
•    Sincronizare 10div. (pre-) ... 400div. (post-); 50%, 100% EDGE, PULS
•    Măsurari automate tensiune (Vmin, Vmax, Vpp, Vtop, Vampl, Vrms, Vavg, supracrestere +/-), timp (perioada, frecventa, latime puls +/-, timp crestere/cadere, factor umplere +/-)
•    Posibilitate de afisare tensiune, diferenţă de tensiune, timp, frecvenţă
•    Analiza spectrala (FFT)
•    Functii matematice cu editor de expresii matematice complexe, posibilitate măsurare puteri
•    Multimetru digital cu canale independente de osciloscop:
•    Inregistrator de lunga durata rata de achizitie 500µs…10min. (selectabila), marca de timp, perioada de inregistrare peste 30 zile cu  software pentru optiunile inregistrator de lunga durata
•    Software profesional pentru captura, analiza, documentare si control, aplicaţii complexe
•    Sondă de înalta tensiune (1000V / 250MHz)  atenuare 10X, electrosecuritate CAT II 1000 V, CAT III 600 V, cleşte de măsurare curent 0.02A-60A, 1MHzMultimetru digital de laborator Fluke model 8846A


•    Afisaj digital 6 ½ digiti
•    Tensiuni C.C. domenii:100mV -1000V  cu rezoluţie minima 100 nV  - precizie de baza 0.0024%
•    Tensiuni C.A. domenii: 100mV -1000V  cu  rezoluţie minimă 100nV - precizie de baza 0.06% , banda de frecventa 3Hz. … 300 KHz
•    Curent C.C. domenii:100uA - 10A,  rezoluţie minimă 100pA , precizie de baza 0.05%
•    Curent C.A. domenii:100mA - 10A,  rezoluţie minimă 10μA , precizie de baza 0.10%, domeniul de frecventa  3Hz. … 10 KHz
•    Măsurăre Valoare efectiva reala
•    Rezistente domenii: 100Ω – 1GΩ - rezoluţie minimă 10μΩ ,  precizie 0.010%
•    Frecventa: domenii 3Hz…1MHz  precizie 0.01%
•    Măsurăre perioada
•    Capacități 0 … 1 nF – 0,1 F, rezoluţie minimă 1pF ,  precizie 1%
•    Test dioda si continuitate
•    Măsurăre valori Vârf / Rel / Min / Max
•    Interfata RS232 / USB

Punte RLC numerică Hameg model 8118•    Afişaj digital LCD Dual: 4 ½ digiţi ptr. L/C/R şi 5 digiţi pentru D/Q
•    Mărimi măsurate L, C, R, |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, Θ, Δ, M, N
•    Rata de măsurare 12 măsurători / sec, mod toleranţă 1%, 5%, 10%, 20%
•    Rezistenţe R (domenii) 0.01mΩ…100 MΩ cu rezoluţie min. 1m , precizie 0.05%
•    Capacităţi C (domenii) 0.01pF…100 mF cu rezoluţie min. 0.01pF, precizie  0.05%
•    Inductanţe L (domenii) 10nH…100 kH cu rezoluţie min. 0.1H, precizie 0.05%
•    Factor de disipaţie D 0.0001  9.9999, factor de calitate Q 0.1  9999.9
•    Măsurare unghi de fază ± 180°
•    Frecvenţe de măsură selectabile 20Hz…200kHz (69 trepte)
•    Tensiunea de măsură 1 Vrms
•    Metoda de masură - serie, paralel / 4 pini (punte cu compensare)


Generator de semnal  Hameg model HMF 2550•    Afişaj TFT QVGA color, 3.5’’, 65k culori
•    Domeniu frecvenţa: 10 μHz ... 50 MHz, acurateţe bază de timp: ± 1 ppm
•    Tensiune de ieşire: 5mVpp...10Vpp, Rezoluţie: 1mV, Acurateţe ±1%
•    Tipuri de undă generate: sinus, dreptunghiular (treaptă), triunghiular, rampă, zgomot, arbitrar, impuls, TTL, modulare MA, MF, Mö, vobulare, mod “burst”, trigger
•    Ieşire SINUS: THD: f<100 kHz THD < 70dBc , 100kHz < f < 10MHz THD < -55dBc, 10MHz < f < 25 MHz THD < -40dBc,f > 25 MHz THD < -35dBc
•    Ieşire DREPTUNGHI (treaptă): timp de creştere/scădere: < 8 ns, jitter (RMS): < 1ns
•    Ieşire TRIUNGHI şi RAMPĂ: domeniu: 10 μHz ... 5 / 10 MHz,  liniaritate < ± 0.1%
•    Ieşire IMPULS: domeniu: 100μHz...25 MHz, amplitudine: 5mV...+5V / -5mV...-5V , lăţime impuls: 10ns...999s, rezoluţie: 5ns
•    Ieşire ARBITRAR: rată de eşantionare: max. 250 MS/s, domeniu  10μHz...25MHz, Modulare MA / MF / PM / PWM / FSK: MA: 0...100%, MF: max. 10 MHz
•    PM: -180º...+180º , PWM: 0...100% din lăţimea impulsului


Analizor de rețea trifazată portabil METRAWATT – model MAVOWATT 70


MAVOWATT 70 este  instrumentul perfect pentru aplicaţii de nivel înalt – descoperă fenomene tranzitorii de viteză înaltă, pană la 1μs indicând caracterizarea evenimentului şi parametrii avansaţi pentru distorsiune şi dezechilibru.
Echipat cu 8 canale independente, seria trifazată MAVOWATT reprezintă instrumente avansate de monitorizare a energiei care încorporează în construcţia lor uşoară un ecran tactil color. Setarea automată oferă detectarea instantanee a circuitelor şi configuraţiilor, asigurând faptul că instrumentul este gata să colecteze cu succes date. Utilizatorul poate selecta lungimea şi modul colecţiei de date, incluzând depanarea, înregistrarea datelor, sondaje de calitate a energiei, energia şi încărcarea. Echipamentul MAVOWATT este conform cu standardele actuale de calitate a energiei şi de măsurare a puterii.
Caracteristici tehnice:
•    4 intrări de tensiune diferenţiale (izolate între ele şi faţă de masă), domeniu 1 ÷ 600V rms c.a./c.c., precizie ± 0.1% din citire ± 0.05% din cap de scală (conform IEC 61000-4-30 clasa A sau echivalent)
•    4 intrări de curent diferenţiale (izolate între ele şi faţă de masă), pentru senzori de curent
•    Rată de eşantionare de 1 MHz, convertor A/D 14 biţi
•    Afişaj grafic color cu touch-screen (operare cu degetul direct pe ecran) diagonala  minim 15 cm, afişare tabelară, forme de undă, diagrame fazoriale, armonici, histograme, statistici
•    Domeniile de frecventa: 45Hz ÷ 65Hz şi 15Hz ÷ 20Hz
•    Trigger-are (declanşare înregistrare): 30 cicli pre-declanşare, 10.000 cicli post-declanşare
•    Măsurare parametri şi agregare date conform IEC 61000-4-30 clasa A
•    Analiza calităţii energiei conform standardului EN 50160
•    Măsurare W, VA, VAR, TPF, DPF, energie
•    Determinare factor de creastă, factor K, deviaţie raport de transformare al transformatoarelor, factorul de interferenţă
•    Analiză armonici şi interarmonici şi spectru până la ord. 63, conform IEC 61000-4-7 sau echivalent
•    Măsurare flicker termen scurt şi lung
•    Determinare dezechilibre (deviaţia maximă a valorii RMS) şi componente secvenţiale
•    Inregistrare şi caracterizare evenimente tranzitorii de înaltă frecvenţă (1μs)
•    Inregistrare întreruperi, goluri şi supratensiuni
•    Inregistrare defecte de tensiune (fault recorder - osciloperturbograf)
•    Modul software cu algoritmi inteligenţi care, în funcţie de parametrii măsuraţi, pot da soluţii, diagnoze şi rapoarte rapide bazate pe experienţă analitică – pentru identificarea rapidă a problemelor de calitate energie
•    Memorie extinsă Compact-Flash Card de minim 4 GB, pentru monitorizare pe termen lung / înregistrare continuă (peste 1 an pentru un set întreg de parametri conform EN 50160 sau echivalent)
•    Set 4 traductoare de curent tip cordon flexibil model (1 ÷ 30A / 300A / 3000A, lungime 60 cm, pentru măsurare pe bare de curent)
•    Software profesional pentru analiză calitate energie conf. EN 50160
CALIBRATOR SIMULATOR model  Fluke 754

Specificații generale:
•    Funcții măsurare: tensiune, curent, rezistență, frecvență,temperatura, presiune
•    Rata citire: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 /min
•    Lungime maximă înregistrare: 8000 citiri
•    Simulare: tensiune, curent, rezistență, frecvență, temperatură,
•    Rata de simulare : 4 pași / min
•    Interfaţă serială și  Comunicaţie HARTSursă de alimentare programabilă HMP4040

•    Moduri de operare U constant, I constant
•    Tensiuni: 4 x 0 ... 32 V
•    Curenți: 4 x 0 … 10 A
•    Afisaj LCD 240x128 pixeli, grafic, 5 digiti pentru I si U, afisare simultana a tuturor canalelor
•    Rezolutie minima 1 mV, 0.2 mA
•    Acurateţe ± 0.05 % ± 5mV / 0.1% ± 5mA
•    Facilităţi: generare semnal arbitrar, protecţie electronica
•    Interfaţă Duală USB / RS – 232LABORATOR DE CERCETARE APLICATĂ PENTRU ENERGII REGENERABILE

 


Laboratorul este dotat cu module experimentale de tip centrală eoliană şi centrală solară, precum şi cu instalaţie demonstrativă fotovoltaică de producere a energiei electrice şi apei calde menajere, instalaţie montată pe acoperişul clădirii Centrului de Cercetare RESENERG al Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe o suprafaţă de cca. 100 mp.

Ce îşi propune echipa de cercetători:
 Studiul caracteristicilor materialelor (organice, anorganice) utilizate la construirea echipamentelor de captare a energiei (ex. semiconductori) sau ca agenţi caloportori;
 Studii comparative privind tipul de tehnologii care stau la baza construirii captatorilor de energie solară şi a eficienţei acestora;
 Studiul influenţei parametrilor energiei termice provenite de la panourile solare asupra coeficientului de performanţă a instalaţiilor de aer condiţionat pentru o anumită locaţie geografică. Optimizarea parametrilor acestor instalaţii în vederea reducerii ponderii energiei electrice în consumul de energie primară;
 Studiul posibilităţii elaborării unor normative de alegere a panourilor solare şi a sistemului de stocare a energiei termice în vederea simplificării calculelor de proiectare;
 Posibilităţi de utilizare a energiei solare pentru alimentarea cu energie electrică a unor consumatori de mică putere (ex. corpurile de iluminat amplasate în centrul de cercetare).


CENTRALĂ EOLIANĂ – MODUL SIMULATOR DE LABORATOR

 

Centrala eoliana permite :
•    studiul generatoarelor eoliene de mică putere prin simularea condițiilor de vânt fluctuant și sarcină variabilă
•    realizarea interactivă a experimentelor și prezentarea multimedia a fundamentelor teoretice,
•    evaluarea măsurătorilor făcute pe parcursul experimentelor, înregistrarea graficelor, stocarea rezultatelor experimentale pe PC și evaluarea nivelului de instruire prin teste,
•    Operarea in conditii de vânt fluctuant în regim offline
•    Stocarea energiei, optimizarea sistemului
•    Proiectarea unui sistem off-grid pentru generarea tensiunii de 230Vac
•    Explorarea sistemelor hibride off-grid, pe baza de energie eoliană şi sisteme fotovoltaice


CENTRALA SOLARA - MODUL SIMULATOR DE LABORATOR
 

Centrala solară permite:
• Instalarea sistemelor cu panouri fotovoltaice
• Proiectarea şi testarea sistemelor de alimentare cu panouri fotovoltaice cu conectare la retea
• Măsurarea puterii generate intr-un sistem cu panouri fotovoltaice
• Determinarea eficienţei invertorului conectat la reţea
• Studierea raspunsului unui sistem cu panouri solare la caderea retelei


SISTEM PENTRU CONTROLUL TEMPERATURII
Circulator incalzire SL12, Chiller FL2503, Booster heater 6KW ptr SL12.•    rezervor din INOX cu capacitate de 12 litri;
•    afisaj  electronic care afișează simultan trei mărimi selectabile cum ar fi: temperatura actuală și temperatura presetată, mesaje de avertizare, temperatura maximă de funcționare, treptele de funcționare ale pompelor;
•    algoritm PID cu optimizare automată a parametrilor de control al temperaturii;
•    intrare pentru conectarea unui senzor de temperatura tip PT100 extern
•    port dual de comunicatie RS232/RS485
•    programator integrat pentru minim 6 programe a minim 50 trepte, cu ceas de timp real
•    domeniu de temperatura:  +20°C...+300°C
•    control temperatura: ±0,01°C
•    capacitate de incalzire: 6kW
•    capacitate de racire la 20°C: 2kWSCHIMBĂTOAR DE CĂLDURĂ ÎN PLĂCI M3-FG, 10KW și 20KW
 

 

 

 

 CHILLER - CONDENSATOR RĂCIT CU AER FL1701

•    capacitate de racire la 20°C: min. 1,7kW
•    domeniu de temperatură minim realizat: -20°C...+40°C
•    afișare temperatură fluid de racire: afișaj LED, rezolutie 0,1°C, stabilitate temperatura: ±0,5°C
•    temperatura maximă admisibilă pe retur: 80°C
•    interfața serială RS232
•    algoritm de control PID cu posibilitate de configurare parametri
•    fluide de racire compatibile: apa, apa+glicol, eventual altele
•    avertizare nivel minim fluid: optic, acustic și cu iesire pe contact
•    răcire compresor cu aer


Baie de calibrare FK30-SL 

 

 

 

 

 
STAȚIE METEO  Profesională METPAK PRO
•    parametri monitorizai: viteza vânt și directie vant, temperatura, umiditate relativă, presiune barometrică, temperatura punctului de rouă, radiație solară, durată stralucire solară;
•    senzor de vânt ultrasonic triaxial, fără piese în mișcare
•    ieșiri vectoriale, pentru direcție vânt
•    domenii de măsură, precizie, rezoluție:
    - viteza vant: 0...65m/s, precizie ± 1,5%, rezoluție 0,01m/s;
    - direcție vânt: 0...359°, precizie ± 2% la 12m/s, rezoluție 0,1°;
    - temperatura aer: interval -35°C...+70°C; precizie ±0.1°C, rezoluție 0,1°C;
    - umiditate relativă: interval 0...100% RH, precizie ± 0,8% RH, rezoluție 0,1% RH;
    - presiune barometrică: interval minim 700...1100hPa, precizie ± 0,5hPa, rezoluție 0,1 hPa, compensare cu temperatura  între -30°C si +70°C;
        - unități măsura presiune barometrică: hPa, mbar, mmHg, inHg;
        - Punct de rouă: precizie ± 0,15°C, rezolutie 0,1°C;
        - măsurare radiație solară: 0...2000W/m2,  neliniaritate <1%,  domeniu spectral: 300...2800 nm;
        - durata stralucire solară: se măsoară în ore durată în care radiația solară depașește 120W/m2, domeniu spectral 400...1100 nm, compatibil cu normele WMO sau echivalent;
•    2 intrari analogice: 0-5V sau 4-20mA
•    intrare suplimentară Pt100 pe 4-fire;
•    intrare digitală max. 10Hz pentru senzor de ploaie;
•    condiții de mediu: IP65, -35°C...+70°C, umiditate 0...100% RH;
•    comunicație: minim 57600 baud RS232 sau echivalent, RS422  sau echivalent, RS485 sau echivalent  sau minim 1200 baud (SDI12);
•    colectare date: 1sec., 2 sec., 4sec. sau la interogare;
•    capacitate de stocare date: minim 4GB pe card memorie SD Flash;
•    comunicație: Ethernet 10/100Base-T;
•    interfață pentru web browser;
•    compatibil Power over Ethernet (PoE ) sau echivalent prin receptor PoE  sau echivalent inclus.


LABORATOR DE CERCETARE A IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

 O componentă indispensabilă a noului centru deoarece el închide ciclul cercetărilor din domeniul energetic cu o componentă majoră, ca impact şi desfăşurare. Dacă celelalte laboratoare determină parametrii unor echipamente, procese în timp real, efectul industriei energetice şi miniere asupra mediului dar mai ales, măsurile de refacere pot fi cuantificate în intervale de timp mult mai mari - luni, ani.

Ce îşi propune echipa de cercetători:
 Refacerea terenurilor afectate de depozitele de deşeuri prin elaborarea tehnologiilor de amplasare, amenajare şi stabilizare a haldelor de steril minier şi cenuşă de la termocentrale, prin aplicarea unui complex de măsuri de recultivare agricolă şi silvică în vederea combaterii eroziunii solului şi alunecărilor de teren (inclusiv ca substrat pentru cultivarea biomasei utilizate la obţinerea de biocombustibili);
 Evaluarea compatibilităţii depozitelor de steril şi cenuşă cu zonele existente folosite ca areal de depozitare (lunci, văi). Elaborarea de tehnologii de recuperare şi conservare a solului vegetal şi de depozitare a deşeurilor;
 Ameliorarea terenurilor slab productive de pe haldele de steril şi cenuşă, optimizarea repartiţiei şi aplicării îngrăşămintelor, prognoza evoluţiei solurilor prin îmbunătăţiri funciare;
 Restabilirea fertilităţii terenurilor degradate prin dezvoltarea de tehnici şi metode ameliorative, agrotehnice şi de recuperare (peisagistică, de agrement) care să răspundă cerinţelor procesului de recultivare şi îmbunătăţire a habitatului pentru o serie de păsări, mamifere, amfibieni, etc;
 Evaluarea riscului depozitelor de steril şi cenuşă ţinând seama de probabilitatea apariţiei unor fenomene în ansamblul amenajării, şi de gravitatea acestora (infiltraţii în freatic, râuri, poluare aer şi sol cu pulberi şi metale grele);
 Dezvoltarea şi promovarea unor metode de analiză predictivă şi de risc în exploatarea haldelor care să conducă la identificarea şi diminuarea impactului ecologic şi social al unui eventual pericol;
 Elaborarea de metode specifice de captare şi stocare a CO2 prin utilizarea prafului de cărbune şi a extractelor humice ca sursă de carbon organic pe terenurile sărace;
 Realizarea şi acreditarea unor încercări privind determinarea contaminanţilor din haldele de cenuşă (metale grele) şi evaluarea impactului acestora asupra sănătăţii umane.


SPECTROFOTOMETRU DE ABSORBTIE ATOMICA AA 500FGPC, inclusiv etaloane, concentrație chimică majoră și minoră, producător: PG INSTRUMENTS

-    Variantă constructivă cu analiză în flacără și cuptor de grafit (20-2700 0C)
-    Lungimi de undă de lucru 190-910 nm
-    Controlul automat al debitului de gaz, schimbare automată a lățimii benzii spectrale, utilizare 8 lămpi catodice per sesiune de lucru.

Determinări specifice:

-    Determinarea compoziției chimice a probelor lichide și solide (Cd, Cr, CrVI, Pb, Ni, Al, Zn, Cu, Ba, Be, Bi, Co, Tl, V, Mn, Sn, Ag, Sc). Determinarea conținutului în compuși oxidici de bază a materialelor refractare și din ceramică tehnică (EN ISO 21587).

SPECTROFOTOMETRU DE FLUORESCENȚĂ ATOMICĂ AF 402. producător: PG INSTRUMENTS-    Mod de determinare: fluorescență atomică, cu catod cavitar.
-    Tub de atomizare din cuarț, cu flacăra Ar-H și gaz purtător argon.
-    Limita de detecție Hg < 1 ppt
Determinări specifice:
-Ddeterminarea conținutului de Hg, As, Se, Sn, Sb la limite de detecție foarte scăzute (ppb, ppt)CROMATOGRAF DE GAZE CUPLAT CU SPECTROMETRU DE MASA (GC/MC) MODEL TRACE 1300, producător: THERMO SCIENTIFIC
-    Sistem complet gaz cromatograf, cu detector de ionizare în flacară (FID), detector de captură de electroni (ECD) și Spectrometru de masă (MS) ITQ 1100 cu trapă ionică.
-    Funcționare cu 2 sisteme de injectie  si  3 detectori simultan.
-    Domeniul temperaturilor de lucru 3-450 0C.
-    Repetabilitatea timpilor de retentie GC (<0.0008 min), repetabilitatea ariilor GC (<0,5% RSD),Repetabilitatea ariei picului (< 0.5 RSD).

Determinări specifice:
-     Analiza componentelor în fază gazoasă în starea lor de proveniență, respectiv fără alterarea acesteia prin etape de procesare anterioare.
BOMBA CALORIMETRICĂ (CALORIMETRU AUTOMAT PENTRU DETERMINAREA PUTERII CALORIFICE) CALORIMETRU MODEL E2K MINIMUM SYSTEM,  producator: DIGITAL DATA SYSTEMS
 
- Timp de operare per test:  2 minute
- Repetabilitate (% RSD): 0.1%
- Rezolutie: 0,001 MJ/kg

Determinări specifice:
-    Determină puterea calorifică a combustibililor solizi conform standardului ASTM D5468-02 și combustibililor lichizi conform standardului ASTM D240-02 și standardului D4809-00
-    Determinari precise și reproductibile pentru puterea calorifica brută, conform ISO 1928, DIN 51900 și BS1016:105

 


APARAT PENTRU DETERMINARE ANALIZĂ ELEMENTALĂ MODEL VARIO MICRO CUBE producător ELEMENTAR
-    Modul de determinare a oxigenului prin piroliza (max. 1150 0C).
-     Masa probei: 0.02 - 10 mg substanta organica, max.1000 mg proba de sol.Determinări specifice:

-    Domeniul de masurare:
    C: 0-7 mg (sau 100%)
    N: 0-2 mg (sau 100%)
    H: 0-1 mg (sau 100%)
    S: 0-2 mg (sau 100%)
    O: 0-6 mg (sau 100%)
    Acuratete: mai mica de 0,1%

MICROSCOP OPTIC CU CAMERĂ ȘI SOFTWARE INTEGRAT MICROSCOP MODEL TIP BX51, PENTRU INVESTIGATII IN DOMENIUL BIOLOGIC SI PETROGRAFIE, producător: OLYMPUS

- Set de obiective tip UPLFLN-P, cu corectie la infinit, special proiectate pentru investigatii cantitative in lumina polarizata (“strain-free”):
•    UPLFLN4XP/0,13 Obiectiv 4x NA 0,13 distanta de lucru 17 mm
•    UPLFLN10XP/0,3 Obiectiv 10x NA 0,3 distanta de lucru 10 mm
•    UPLFLN20XP/0.5 Obiectiv 20x NA 0,5 distanta de lucru 2,1 mm
-    Cameră foto/video digitală
-    Rezoluție 5 Mpxl (2.576 x 1.932), senzor tip CCD  2/3”
-    Conversie analog/digitala (ADC) de 14 biti/pixel


Determinări specifice:
-    Microstructuri petrografice la nivel standard european și mondial.
-    Investigare microstructurală a fenomenelor de transfer de masă în spații intergranulare.
    


ECHIPAMENT PREGATIRE PROBE PENTRU ANALIZA MICROSCOPICA MODEL ECOPRESS 200, producător METKON
•    Masina pentru inglobat programabila automata
•    Echipamentul de slefuire


Operațiuni specifice:
Obținerea și prelucrarea probelor pentru investigații microscopice.
 

 

 

 ETUVA ELECTRICA CU CONVECTIE FORTATA  MODEL SLW 115 STD producător POL-EKO
Capacitate:  112 l,
Domeniul de temperatura: 5ºC peste ambient -  300ºC.
Funcționare programată, asistată de microprocesor electronic.

- Echipament clasic de tratament termic al probelor de laborator la temperaturi relativ scăzute (uzual, maxim 250 0C).CUPTOR ELECTRIC MODEL HT 16/16/P310 producător NABERTHERM

-    Volum util de operare: 16 litri
-    Temperatura maximă de lucru: 1600 0C
-    Programe: 9, Segmente: 40, Extra functii: 2, Numar zone de control: 2, Timp de start configurabil, Timer de operare


Domenii de utilizare:
- Tratament termic al probelor în regim de temperaturi foarte înalte, cu posibilități multiple de programare a gradientului termic și/sau al menținerii în paliere de temperatură constantă succesive pe parcursul arderii.
-
MOARA CU DISCURI MODEL RS 200, producător RETSCH


- Volumul util pentru incinta de macinare: 250 ml
- Viteza de rotatie ajustabila: 700 la 1500 rot/min
•    Domenii de utilizare:
- Pregătirea probelor de materiale solide destinate investigațiilor de analiză chimică (mineralizare): absorbție atomică, spectrometrie de masă, analiză elementală.

BALANȚĂ ANALITICĂ PENTRU DETERMINAREA RAPIDĂ A UMIDITĂȚII, TERMOBALANTA MODEL MLB 50-3N, producător KERN

- Capacitatea de cântarire : 50 g
- Exactitatea (d): 0,001 g / 0.01%
- Domeniu temperatura : 50 ...160ºC in pasi de 1oC
 

Domenii de utilizare:
-    Determinarea umidității materiilor prime, materialelor procesate și deșeurilor solide industriale, în condiții de foarte bună reproductibiliate a metodei de analiză.
 DISTILATOR MODEL CYCLON, producator FISTREEM

•    Debit distilat de 4 l/h
•    Dotat cu rezervor stocare de 30 litri

Domenii de utilizare:
-    Funcționarea și utilizarea corectă a tuturor dotărilor din cadrul laboratorului, care în etapele specifice de lucru presupun analiza de probe în soluții apoase.
MULTIPARAMETRU PENTRU ANALIZA CALITATII APEI, MODEL MULTI 3320 SET 1 PRODUCATOR WTW


•    Prevazut cu doua intrari pentru masurarea simultana a pH-ului si a conductivitatii sau a pH-ului si a oxigenului dizolvat
•    Prevazut cu memorie manuala 200/ automata 5000  

Determinări specifice:
    pH:     pH cuprins intre -2.000 …+19.999 pH
    mV cuprins intre –(+/- 2500+/- 1 )mV
    ISE (mg/l, μmol/l, mg/kg, ppm, %) cuprins intre 0.000…999999
    oxigen dizolvat:
    Concentratia O2  cuprinsa intre  0.00…20.00 mg/l  +/- 0.5% si  0.0…90.0 mg/l +/- 0.5%
    Saturatia O2 cuprinsa intre 0.00…200.0% +/- 0.5% din valoare si 0.0…600% +/- 0.5% din valoare
    Conductivitate:
    Conductivitatea cuprinsa  intre 0.000 μS/cm …. 1000 mS/cm+/- 0.5% din valoare
    Salinitatea cuprinsa intre 0.0…70.0
    TDS cuprins intre 0 mg…199.9 g/l


APARAT PORTABIL PENTRU DETERMINAREA RADIOACTIVITATII MEDIULUI, MODEL RADIATION DETECTOR producător VELPDotare standard pentru ±15% din scala completă a Cs137
-    Domeniu de detecție: 0,5 - 5,0 - 50 mR/h

Determinări specifice:
-    Radiații α: detecţie până la 2,5 MeV
-    Radiații ß: detecţie la 150 keV
-    Radiatii gamma si radiatii X: detectie pana la 10 keV


SONOMETRU ELECTRONIC ANALIZATOR ACUSTIC PORTABIL CLASA 1 MODEL 2250 LIGHT PRODUCATOR BRUEL KJAER

Memorie internă:  500 MB
Ecran grafic: rezoluţia minimă: 240x320, iluminare reglabilă
Port USB integrat pentru descărcarea datelor la PC

Determinări specifice:
Evaluarea nivelului de zgomot
La toate acestea se adaugă echipamente IT și de comunicații de inaltă performanță, facilități comune, mobilier realizat conform standardelor naționale și internaționale specifice laboratoarelor din domeniul Inginerie electrică, chimie, mediu, precum și produse software specifice domeniului:
•    Software calcul numeric şi reprezentări grafice în domeniul ştiinţei şi ingineriei, MATLAB SIMULINK
•    Software  integrat pentru aplicaţii de măsură şi control pe baza principiului instrumentaţiei virtuale, LABWIEW
•    Software pentru simularea comportarii cladirilor ce utilizeaza energii regenerabile
•    Software pentru analiza schimbului de caldura in captatoarele solare si in schimbatoarele de caldura
•    Software pentru dispersia poluantilor.


Laptop Fujitsu LIFEBOOK NH532


•    Procesor Intel Core I7 3630QM up to 3.4GHz 6MB, Chipset Intel® HM77
•    Display  17.3” (43.9cm, 16:9) HD+ LED , rezolutie 1600 x 900
•    Placa video NVIDIA GeForce GT 640M LE cu 2GB dedicați DDR3 VRAM
•    Memorie RAM 8 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800
•    HDD SSD SATA III 256 GB HS WIN7 + SATA 750 GB 5.4k
•    Tastatura spill-proof isolation ,
•    LAN 10/100/1000 MBit LAN 802.11a\b\g\n , WLAN integrat
•    Touchpad cu butoane de scroll,  4-in-1 card reader , Bluetooth V4.0 , camera video HD si microfon integrate
•    Acumulator Li-Ion 6-cell battery 5.200 mAh
•    WIN 7 Professional 64bit
•    Licenta Office 2010 Home And BusinessSoftware pentru calcul numeric si reprezentări grafice în domeniul științei și ingineriei MATLAB


MATLAB (de la Matrix Laboratory) este un mediu de dezvoltare pentru calcul numeric și analiză statistică ce conține limbajul de programare cu același nume, creat de MathWorks. MATLAB permite manipularea matricilor, vizualizarea funcțiilor, implementarea algoritmilor, crearea de interfețe și poate interacționa cu alte aplicații. Chiar dacă e specializat în calcul numeric, există pachete care îi permit să interacționeze cu motoarele de calcul simbolic gen Maple. Un pachet adițional, Simulink, oferă posibilitatea de a realiza simulări ale sistemelor dinamice utilizând modele matematice. Astfel MATLAB e un software utilizat pe larg atât în in industrie cât și în universitați.

Module MATLAB
•    Math, Statistics, and Optimization: Symbolic Math Toolbox,Partial Differential Equation Toolbox, Statistics Toolbox, Curve Fitting Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox, Neural Network Toolbox ,Model-Based Calibration Toolbox
•    Control System Design and Analysis: Control System Toolbox, System Identification Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox, Robust Control Toolbox, Model Predictive Control Toolbox, Aerospace Toolbox
•    Signal Processing and Communications: Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox, Communications System Toolbox, Wavelet Toolbox, Fixed-Point Toolbox, RF Toolbox, Phased Array System Toolbox
•    Image Processing and Computer Vision: Image Processing Toolbox, Computer Vision System Toolbox, Image Acquisition Toolbox, Mapping Toolbox
•    Test and Measurement: Data Acquisition Toolbox, Instrument Control Toolbox, Image Acquisition Toolbo, OPC Toolbox, Vehicle Network Toolbox
•    Database Access and Reporting: Database Toolbox, MATLAB Report Generator

Module SIMULINK
•    Fixed-Point Modeling: Simulink Fixed Point
•    Physical Modeling: Simscape, SimMechanics, SimDriveline, SimHydraulics, SimRF, SimElectronics, SimPowerSystems
•    Control System Design and Analysis: Simulink Control Design, Simulink Design Optimization, Aerospace Blockset,
•    Signal Processing and Communications: DSP System Toolbox, Communications System Toolbox, Computer Vision System Toolbox, SimRF
•    Event-Based Modeling: Stateflow, SimEvents
•    Simulation Graphics and Reporting: Simulink 3D Animation, Gauges Blockset , Simulink RSoftware pentru dispersia poluanţilor OML Multi

 Acesta este un software pentru  modelarea de dispersiei atmosferice a poluanţilor, capabil să evalueze poluarea aerului din surse poluante aflate la distanţe de până la aproximativ 20 km.
Modelarea dispersiei atmosferice în timp a poluanţilor ţine cont de un număr mare de surse de emisie (cel puţin 500), cât şi de condiţiile meteorologice. Concentraţiile sunt fi calculate în punctele specificate de utilizator și pot fi plasate sub forma unei reţele concentrice inelare, a unei grile dreptunghiulare sau a unei reţele special definite de utilizator. Pentru punctele selectate se pot genera rapoarte şi statistici.
Aplicaţia permite procesarea simultană a cel puţin trei tipuri diferite de substanţe poluante
Prezentarea rezultatelor poate fi făcută sub forma grafică şi tot odată exportată uşor sub formă de fişier care poate fi apoi folosit de aplicaţii de tipul GIS.
Aplicaţia permite importul datelor din fişiere de tip CSV
Statisticile cuprind parametrii ce pot fi uşor comparaţi cu valorile limită stabilite de EU pentru poluaţi ca SO2, NOX, NO2, O3, CO, pulberi in suspensie etc.Software pentru analiza schimbului de căldura in captatoarele solare si in schimbătoarele de căldură   TRNSYS17  PRO


Programul este platformă de simulare prevăzută cu o interfaţă grafică pentru modelarea proceselor termice din majoritatea instalaţiilor și aparatelor termice utilizate în tehnică. Acesta este prevazut cu o librărie de obiecte cu parametri configurabili precum şi cu o bază de date meteorologice. Există de asemenea şi posibilitatea importului de date meteorologice din alte programe specializate cum ar fi Meteonorm sau echivalente ale acestuia. Programul realizează  simulări pe intervale de timp de până la 365 de zile și calculează parametri cum ar fi necesarul de căldură pentru încălzire sau pentru condiţionare, necesarul de căldură pentru ventilare, temperatura interioara, etc. Librăria de obiecte permite  interconectarea acestora şi realizarea unui model al oricărei instalaţii termice (de încălzire, climatizare, refrigerare, instalaţii solare complexe, etc.). Programul permite dezvoltarea de către utilizator de rutine şi obiecte non-standard care pot fi integrate ulterior într-un sistem conceput de utilizator. De asemenea t există posibilitatea exportului şi importului de date cel puţin în formatele standard cum ar fi .csv și .xml
Software pentru simularea comportării clădirilor ce utilizează energii regenerabile TRANSOL

Programul este un instrument pentru proiectarea, verificarea și optimizarea sistemelor care utilizează energia solară termică. Programul se bazează pe un motor de simulare şi este prevăzut cu o interfaţă grafică. Librăria de obiecte specializate de care dispune programul (colectoare solare de diferite tipuri, schimbătoare de căldură, boilere electrice şi cu combustibili convenţionali, rezervoare de stocare, etc.) precum și baza de date cu proprietăţi termodinamice ale fluidelor permit configurarea de sisteme oricât de complexe. De asemenea programul dispune de o bază de date meteorologice, permite simularea sistemelor de încălzire, ventilare, preparare a apei calde menajere, precum și a sistemelor industriale. Programul permite și configurarea complexă a profilului de consum, importul şi exportul de date în formate standard.Software integrat pentru aplicații de măsură și control pe baza principiului instrumentației virtuale NI Academic Site LIc. (LabVIEW, LabWindows/CVI,  Circuit Design Suite)


Aplicaţile LabVIEW  și LabWindows/CVI permit programarea grafică, într-un mediu grafic integrat, pentru dezvoltare de aplicaţii precum:
    achiziţia de date şi procesare de semnal avansată
    robotică
    programarea aplicaţiilor descărcabile pe platforme Real Time
    programarea chip-urilor FPGA Xilinx
    conectarea cu baze de date
    dezvoltarea de modele matematice şi algoritmi de control bazaţi pe modele sau PID şi Fuzzy

Pachetul Circuit Design Suite cu modulele Multisim si Ultiboard permite simularea, analiza şi proiectarea de cablaje pentru dezvoltarea de circuite electrice.

RESENERG

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Contract 428/21.12.2012

cod SMIS – CSNR 895/13843

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE DURABILE – RESENERG

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

1.png9.png3.png8.png2.png6.png
Luna aceasta4071
Total193826

Informatii vizitator

  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Acum vizioneaza

6
Online

Miercuri, 23 Mai 2018 17:25