Activități

Universitatea “Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu implementează proiectul Dezvoltarea unui centru regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile, Axa prioritara: AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE – DEZVOLTARE SI INOVARE, Domeniul de interventie: 2.2. Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative, Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare) –POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4,Numar contract: 428/21.12.2012 cod SMIS – CSNR 895/13843

Categoriile şi conţinutul activităţilor care vor fi desfaşuate pe durata derulării proiectului sunt:

Componenta 1. Achiziţionarea de active corporale şi active necorporale pentru C-D, precum şi instalarea/punerea în funcţiune a echipamentelor

1. Achiziţia de mijloace fixe sau obiecte de inventar (dotări)

1.1. Achizitie de instalatii, echipamente si instrumente pentru cercetare

1.1.1. Achizitie si contractare instalatii, echipamente si instrumente pentru cercetare

1.1.2. Achizitie si contractare instalatii, echipamente si instrumente pentru cercetare

1.2. Achizitie echipamente IT şi pentru comunicaţii

1.2.1. Achizitie si contractare echipamente IT şi pentru comunicaţii

1.2.2. Livrare, receptie si punere in functiune echipamente IT şi pentru comunicaţii

            1.3.  Achizitie de mobilier de laborator si dotari de uz gospodaresc

1.3.1. Achizitie si contractare mobilier de laborator si dotari de uz gospodaresc

1.3.2. Livrare, receptie si punere in functiune mobilier de laborator si dotari de uz gospodaresc

2. Achizitie active necorporale

2.1 Achizitie si contractare active necorporale

2.2. Livrare, receptie si punere in functiune active necorporale

3. Activitati  de proiectare si avizare

In cadrul acestei activitati vor fi cuprinse subactivitati de realizare audit energetic, proiectare tehnica instalare panouri fotovoltaice si vor fi decontate cheltuielile de intocmire si actualizare studiu de fezabilitate precum si cele de obţinere avize, acorduri şi autorizaţii

3.1. Achizitie si contractare servicii

3.2. Livrare, receptie servicii

4. Achizițe servicii de consultanta si expertiza

4.1. Achizitie si contractare servicii de consultanta si expertiza

4.2.  Livrare, receptie servicii de consultanta si expertiza

5. Achiziție servicii de asistenta tehnica

În cadrul acestei activităţi vor fi achiziţionate servicii de audit financiar şi verificare, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare/ în cazul în care sunt solicitate de către AM/OI.

5.1. Achizitie si contractare servicii de asistenta tehnica

5.2. Livrare, receptie servicii de asistenta tehnica

 6. Management de proiect

6.1. Achizitie servicii de informare si publicitate pentru proiect

6.1.1. Achizitie si contractare servicii de informare si publicitate

6.1.2. Livrare si receptie servicii de informare si publicitate

6.2. Management de proiect

RESENERG

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Contract 428/21.12.2012

cod SMIS – CSNR 895/13843

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE DURABILE – RESENERG

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

1.png9.png3.png8.png2.png5.png
Luna aceasta4070
Total193825

Informatii vizitator

  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Acum vizioneaza

5
Online

Miercuri, 23 Mai 2018 17:23